| register
ENG
MENU
fotostrom.eu

Closing date for applications february 14, 2016

Register & upload your photos

LOGIN
log in | register

Preambula

The Photo Salon STROM is open for both amateur and professional photographers from all over the world. The photographs must be taken with a light capturing media, made by an applicant on emulsions for photographic uses or they must be received on a digital media. By virtue of submitting an entry (the form can be found on www.fotostrom.eu), the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website. The exhibition assumes no liability of any misuse of copyright. Digital image files – images can be obtained either digitally or via converting of analogue materials to digital ones through a digital reformatting process (e.g. by scanning). The participant may be rejected when the sponsoring organisation or its agent, according to their reasonable discretion, believes the entry does not conform to the exhibition rules and conditions as well as to ethical principles of the photographic companies FIAP, PSA, RPS and ZSF.

 

31th International Photo Salon STROM consists of two parts.

An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging for that section.

 

 


 

Preambula

Fotografický salón STROM je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta. Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak organizátor, alebo jeho zástupca je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF. Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, - formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu - účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia obrazov na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení. Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Digitálne zobrazovacie súbory - obrázky, môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

 

31. Medzinárodný fotografický salón STROM sa skladá z dvoch častí.

Autor môže zaslať pre každú sekciu salóna najviac 4 fotografie (alebo digitálne súbory), ktoré budú porotou vyhodnocované každé vzlášť a to v štyroch kolách.
 

For download / Na stiahnutie

ENTRY FORM FOR PRINT PHOTOGRAPHY / EVIDENČNÝ LIST PRE TLAČENÚ FOTOGRAFIU

31. MEDZINÁRODNÝ FOTOGRAFICKÝ SALÓN STROM / 31TH INTERNATIONAL PHOTO SALON STROM

 

With the support of:

FIAP
The Royal Photographic sociery
Zväz slovenských fotografov